"Vestlandsfanden" på ville veier.

«VESTLANDSFANDEN» PÅ VILLE VEIER.

Nasjonal Transportplan (NTP) er en overordnet nasjonal plan som viser utviklingen av all transport-relaterte prosjekter i Norge (vei, jernbane, sjø og luft).

Nåværende plan gjelder for 2010 ? 2019. Planen oppdateres (såkalt rulleres) hvert 4. år. I praksis stemmer ikke liv og lære i NTP-sammenheng. Innhold og planer i NTP er en ting, hva som utføres i praksis kan være noe helt annet. I praksis viser det seg at det investeres mest i de fylkene samferdselsministeren (forkortet SM) kommer fra. For noen år siden var Kjell Oppseth (Vestlandet) SM. Han fikk bygget stamveinettet på Vestlandet i en hestehandel med Gardermoen.  En senere SM Magnhild Kleppa (Sørvestlandet) trumfet igjennom en veistump til 5,5 mrd kroner til hjembygda Hundvåg utenfor Stavanger. Hun lovet samtidig langt på vei en prioritering av E-39 Kristiansand ? Stavanger, den såkalte dødsveien med 275 skadde og 21 drepte bare på strekningen Kristiansand - Lindesnes bare de siste 12 årene.  Så anstiger Marit Arnstad SM-taburetten og proklamerer at nå skal strekningen Stavanger ? Trondheim gjøres fergefri til en kostnad på 150 mrd. E-39 Kristiansand ? Stavanger er plutselig nedprioritert. Arnstads vestlandsiver applauderes av kommunal- og regionalminister Liv Sigen Navarsete (fra Vestlandet  og  tidligere SM) som plutselig opptrer i rollen som SM. Så kan man jo fundere over hva slags hestehandel og samrøre har nå foregått på bakrommet. «Tar du den, så tar jeg den»-leken gjentar seg gang på gang. Den ene «vestlandsfanden» etter den andre avløser hverandre i SM-drakt (jo, jeg vet Arnstad er Trønder). Dette viser bare hvor viktig det er for Sørlandet å få på plass minst en minister ved valget i sept 2013. Samtidig viser også dette at politikerne på sørlandsbenken egentlig ikke makter å levere noe annet enn å være stemmekveg i stortingssalen.  Slik kan vi ikke fortsette  -  det har rett og slett ikke noen hensikt. På tide med en systemendring?

 

Ulrik Kalvø

Kristiansand

Én kommentar

tombola

12.03.2013 kl.11:57

Ja, politikere er og forblir kjeltringer... NB, husk at når du overfører tekst fra annet dokument til Blogg.no, så vil av en eller annen grunn bindestrek (-) ofte fremstå som et ?-tegn. Ikke spør meg hvorfor, men det gjør det.

Skriv en ny kommentar

hits