VALGLOVEN - EN BETENKELIGHET.

Det du ikke visste  -  men som du bør tenke over til valget.

Nedenfor er gjengitt en kommentar a) fra Morten Holm Sklettebø til mitt innlegg b) om betenkeligheter vedrørende valgloven og de parlamentariske regler relatert til politiske valg i Norge.

Kommentaren fra Slettebø er helt korrekt HVIS teorien stemte med praksis, altså at valgfilosofien stemte med det praktiske resultatet av valget. Det er jo også dette «systemet» ønsker at vi skal oppfatte som demokrati i praksis, hvilket det altså ikke er.

 At valget skjer på sviktende demokratisk grunnlag og at resultatet blir udemokratisk fremgår fortsatt av mitt innlegg b) nedenfor. Riktigheten av min påstand holder jeg fortsatt fast ved.

 

Så er det opp til hver enkelt velger å fortsette å la seg bedåre av gammel (u-)vane, eller begynne å tenke selvstendig.

Dette er jo noe den enkelte velger kan reflektere over til valget i september.

 

a)    Kommentar til b) nedenfor:

Sitat: «Partier velges inn på Stortinget med mandat til å representere sine velgeres meninger og interesser. I forkant av valget presenterer partiene, ideelt sett, sine meninger og mål hvis de blir valgt. Her presenterer de også ofte hvilke partier de ønsker å samarbeide med slik at velgerne kan ta dette med i betraktningen når de stemmer. Slik sett blir det ekstra merkelig å å påstå at det er noe udemokratisk over at AP samarbeider med SP og SV.

Ettersom vi ikke har direktevalg på regjeringen, dannes denne ut fra Stortingets mandatfordeling. Ved valget 2009 stemte APs, SPs og SVs velger for den nåværende koalisjonen. Ettersom disse fikk et flertall av mandatene fikk de også mandat for de to småpartienes deltagelse i regjeringen. Det gir som sådan ikke mening å si at «vi» skal ha sagt at disse partiene ikke skulle i regjering». Sitat slutt.

 

b) VALGLOVEN OG PARLAMENTARISKE REGLER MÅ ENDRES.

Når valgresultatet foreligger i sept 2013, kan det igjen hende at AP får flest stemmer og med Høyre og FrP hakk i hel. Igjen vil det vise seg at «de tre store» fortsatt er størst, mens de andre (Venstre, KRF, SV, SP, Demokratene og andre vaker mellom 0 ? 5%, altså helt på sperregrensen på 4%. Gå inn på www.pollofpolls.no og se at dette stemmer også historisk. Dette er et resultat av velgernes demokratiske stemmegivning, og derved har vi sagt at vi ønsker at AP, H og FrP skal danne regjering. MEN, demokratiet kastes over bord sekundet etter valget i form av at våre parlamentariske regler overstyrer vårt misforståtte demokrati og tillater for eks at AP rasker sammen en samarbeidsregjering med SV og SP for på den måten å danne en sammensatt flertallsregjering av «hummer og kanari». Dette er altså stikk i strid med det vi velgere sier gjennom vår stemmegivning. Vi sier at partier som ligger på sperregrensen IKKE skal inn i regjering. Det er jo helt borti staur og vegger at partier vi sier IKKE skal inn i regjering, suser inn i regjeringen med statsråder i bøtter og spann, mens partier som Høyre og FrP (som vi har gitt vår tillit) IKKE kommer inn med noen som helst.

Egentlig burde vi ved hvert valg ha kun to valgmuligheter (to politiske fløyer) å stemme på.

Så måtte sperregrensepartiene i god tid før valget finne sin plass i en av de to fløyene.

For øvrig burde sperregrensen for å bli representert på stortinget og i regjeringen heves til for eks 10%.

Derfor må våre parlamentariske regler og valgloven endres på dette området  - nuh!

Men igjen blir spørsmålet  -  Hvem i «systemet» griper fatt i dette?

 

Ulrik Kalvø

Kristiansand                Følg meg på blogg: www.UlrikKalvo.blogg.no  eller Facebook

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits