Penger førstegangsgenereres kun ett sted - i næringslivet. Intet annet sted.

Det du ikke visste   -   men som du bør reflektere over til valget !!

Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.no   og på  Facebook.

 

NHOs partibarometer august 2013  -  noen refleksjoner.

 

Etter at vi forlot systemet med byttehandel for mange hundreår siden, har verden benyttet penger som et anerkjent byttemiddel. Derfor er en av politikernes viktigste roller å bidra med rammevilkår og forutsigbarhet, slik at eksisterende næringsliv kan ekspandere og nyetableringer muliggjøres.

 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har i fm valget i sept 2013 laget et partibarometer hvor NHO har gått gjennom partiprogrammene til de syv stortingspartiene og vurdert hvilken effekt partienes politikk vil ha på vekst, verdiskapning og arbeidsplasser.

Partibarometeret viser også i hvilken grad politikken fremmer en langsiktig, omstillingsdyktig og verdiskapene utvikling i Norge. Her er oppsummeringen av vurderingen. Du kan for øvrig se hele NHOs partibarometer på: www.nho.no/valg.2013

Karakterskala: 6 = best for næringslivet       1 = dårligst for næringslivet.

 

Sosialistisk Venstreparti (SV): Karakter 2

Til tross for en offensiv forsknings- og innovasjonspolitikk er det stor avstand mellom SVs partiprogram og næringslivets prioriteringer.

 

Arbeiderpartiet (AP): Karakter 4

AP har en næringsvennlig politikk på flere områder, spesielt innenfor klima og samferdsel, men vil i liten grad bedre viktige rammevilkår på skatte- og arbeidslivsområdet.

 

Senterpartiet (SP): Karakter 3-

SP er gode på deler av innovasjonspolitikken, reduserte skatter direkte på eierskap og samferdsel. Partiet skårer derimot svakt på reformer i offentlig sektor og særlig handels- og globaliseringspolitikken.

 

Kristelig Folkeparti (KrF): Karakter 4

KrF har tydelig fokus på forskning, et mer fleksibelt arbeidsliv og handlingsregelen. Partiet er svake på energi og miljø, offentlig sektor og reformer for å få flere i arbeid.

 

Venstre (V): Karakter 5-

Venstre har i stor grad nærings- og arbeidslivsvennlig politikk, men er imot konsekvens-utredning i Lofoten og Vesterålen.

 

Høyre (H): Karakter 5+

Høyre har en sterk og tydelig politikk innenfor de fleste områder som er av betydning for nærings- og arbeidslivet.

 

Fremskrittspartiet (FrP): Karakter 4-

FrP er offensivt på mange områder som er viktige for næringslivet, men partiet vil fjerne handlingsregelen og er utydelig om EØS.

 

Enhver leser kan danne seg sine egne konklusjoner i denne sammenheng, men dersom undertegnede skulle trekke noe slutninger, så blir disse som følger:

 

«Rød fløy»skåre med et snitt på 3-

«Blå fløy»skårer med et snitt på 4,5               

 

Videre vet vi at på Rød fløyhar kun AP solid substans mens SV og SP vakler på gravens rand av sperregrensen på 4%. Altså er det kun 4% av norske velgere som har tro på disse to partiene.

Da blir det dundrende feil og helt komisk at de samme sperregrensekameratene dundrer inn i nåværende regjeringen med ministerposisjoner i bøtter og spann, noe norske velgere aldeles ikke har gitt beskjed om gjennom sin stemmeseddel.

 

Vi vet også at på Blå fløyhar både Høyre og FrP solid tillit hos velgerne, mens KrF og Venstre ligger på sperregrensen.

 

Skulle dagens meningsmålinger bli valgresultatet, bør etter min mening sammensettingen av regjering etter valget i sept bli et trekantsamarbeid mellom Høyre, FrP og AP.

Hvorfor? Jo, fordi det er det vi velgerne som i så fall sier gjennom vårt demokratiske valg.

Vi ber aldeles ikke om å bli styrt av partier som knapt nok innfrir minstekravet på 4%.

 

Så, gå til valgurnen med vett og forstand og tenk på at de som egentlig styrer landet er de titusener av byråkrater ansatt i de 17 departementene og 70 direktoratene.

Så spørs det da om et eventuelt regjeringsskifte egentlig har så stor betydning utenom navnebytte på ministernivå.

 

Godt valg    

 

Ulrik Kalvø

Kristiansand

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits