RENTEØKNING PÅ LÅN - FANTERI ELLER FAKTA?

Det du ikke visste   -   men som du bør reflektere over til valget !!

Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.no   og på  Facebook (søk på Ulrik Kalvø).

 

 Hvem snakker sant  -  finansministeren eller banksjefen?

I mars 2013 iverksatte mange av de største bankene en renteøkning på 0,5% på huslån begrunnet med at Finanstilsynet hadde gitt bankene instruks om å bygge vesentlig mer kapital, og at dette arbeidet måtte gis aller høyeste prioritet. Etter tidligere krav fra norske myndigheter sier for eks DnB at banken de siste fem årene har styrket/økt sin kjernekapital med over 56 milliarder kroner, og at banken bare de siste 12 mnd har økt kjernekapitalen med 11 milliarder (over 200 millioner per uke). DnB sier videre at dette er en enorm myndighetspålagt oppkapitalisert forsikringspremie mot dårlige tider.

Nei sier finansminister Sigbjørn Johnsen, som hardnakket påstår at bankene ikke er pålagt krav som skal føre til høyere boligrente. Fra pålitelige kilder opplyses det at Johnsens uttalelser er positivt galt og at det myndighetene i tillegg arbeider med ytterligere skjerping  av bankenes kapitalkrav fremover. Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet beregnet at norske banker kan behøve 121 mrd kr i kapital de neste tre årene. Finanstilsynet sendte derfor for noen få uker siden et brev til bankene om at «de har behov for en betydelig økning i ren kjernekapital for å møte de nye reguleringer for banker og forsikringsselskaper».

Da virker det lite troverdig at finansministeren snakker sant. Faktisk så har i så fall både statsministeren og finansministeren snakket usant mot bedre vitende i over lengre tid i denn sammenheng.

På tide å skifte over til en annen regjering? Muligheten ligger foran oss om noen få dager.

 

Ulrik Kalvø

Kristiansand

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits