RUSHTIDSAVGIFT I KRISTIANSAND.

Kristiansand Det du ikke visste   -   men som du bør reflektere over til valget !!

Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.no   og på  Facebook (søk på Ulrik Kalvø).

 

Trafikkregulering eller mer penger i felleskassen?

 

Mandag 16 sept 2013 må reisende i Kristiansandsregionen betale rushtidsavgift som følger:

Man ? fre 06:30 ? 09:00 og 14:30 ? 17:00, kr 21,- per passering for biler under 3.500 kg.

Utenom disse tidene (og lørdag, søndag, helligdager osv), kr 14 per passering.

Lokalt oppfattes dette som verdens best bevarte hemmelighet. Av de mange jeg har snakket med, så er det INGEN som har oppfattet noen form for brukerinformasjon om dette.

Det råder faktisk full forvirring om de egentlige avgiftene i kombinasjon med rabatter relatert til Autopass osv.

 

Regneeksempel for en person i ett år med to passeringer i jobbsammenheng per dag, 220 arbeidsdager i året:

Differanse 21 ? 14 kr = 7 kr. (7 kr x 2) x 220 = kr 3080 per år i tillegg til alle andre bompasseringer. Totalbeløpet per år med arbeidsreiser, handelsreiser, barnehager, skole osv kommer fort opp i 18 ? 20.000 kr per person per år.

Snakker vi for eksempel om 20.000 personer per år. Så blir denne ekstrainnbetalingen (3080 x 20.000) ca 61 mill kr per år. Spesielt ille blir dette når en vet at ca 50% av slike innbetalinger forsvinner til administrasjon av bompengesystemet.

 

Hva er så hovedmålet med denne rushtidsordningen?

Hovedmålet er å redusere biltrafikken i rushtiden, samtidig som dagens inntektsnivå opprettholdes. I tillegg forventes det at bilister i større grad benytter kollektivtilbudet.

En edel tanke, men overgangen til det praktiske er ikkeeksisterende.

Ingen av oss har oppfattet noen informasjon om at kollektivtilbudet øker tilsvarende og til reduserte priser for å friste reisende over på bussen.

Vi kan da heller ikke forvente at byen oversvermes av blå Nettbusser i rushtidene. Altså må folk ta seg frem med bil som tidligere, også i rushtiden.

Hva blir så resultatet av dette? Ingen verdens ting  -  utenom økte kostnader for de reisende som må frem til gitte tider uansett.

 

Kan vi så forvente større endringer i kollektivtrafikken (frekvens, priser osv) for å få flere reisende over fra bil til buss (særlig rushtiden) i nær fremtid?

Nei sier Siv Wiken som er Adm. Dir i Agder Kollektivtrafikk (som eies av Vest-Agder Fylke og Kristiansand kommune). Det er ikke bevilget penger til slike endringer sier Wiken. Dette er selvfølgelig ikke hennes skyld/ansvar. Penger bevilges av politikere, noe som burde være naturlig å gjøre i denne sammenheng.

 

Dersom dette leses av følgende personer, kunne det være interessant å høre forklaringen på hvorfor det ikke er sammenheng mellom innføring av rushtidsavgift i Kristiansand og nødvendige bevilgninger til korresponderende endring i kollektivtilbudet.

Øystein Holvik, Miljøvernsjef i Kristiansand kommune

Arvid Grundekjønn, Ordfører i Kristiansand kommune

Terje Dammen, Fylkesordfører i Vest-Agder fylke

Siv Wiken, Adm Dir i Vest-Agder Kollektivtrafikk

 

På vegne av de mange er det fristende å anta at Hans W Steinfeldt ville ha uttrykt sin harme på klingende bergensk på følgende måte: «Hæ?.æ» !!!

 

Ulrik Kalvø

Kristiansand

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits