NÆRINGSLIVET - Forutsigbarhet og Rammebetingelser.

Noe å reflektere over ?

Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook(søk på Ulrik Kalvø).

Nødvendige tiltak for å greie oss i fremtiden.

Som kjent skjer førstegangsgenereringen av penger i næringslivet. Det eneste riktige politikerne kan gjøre i den sammenheng er å tilrettelegge for forutsigbarhet og rammebetingelser for næringslivet. For å omsette denne utfordringen i praksis, må det defineres hva som må gjøres for å oppnå nevnte målsetting.

Solid teori er alltid gulle godt, men helt verdiløs dersom den ikke kan omsettes i praksis. Derfor er det helt avgjørende å definere hva som må inngå i begrepene «rammebetingelser og forutsigbarhet».

Næringsliv, akademia, det offentlige og finansnæringen er i et evigvarende skjebnefellesskap på den måten at «alle må fungere for at alle skal fungere». Det vil være marginale forskjeller fra fylke til fylke, men jevnt over synes det riktig å definere følgende hovedsamfunnsutfordringer; Todelt økonomi, tøffere konkurransemarked, høye lønnskostnader og dårlig infrastruktur. Selv om Norge har en solid finansnæring, er det mangel på risikokapital, mangel på kompetanse og manglende koordinert støtte- og tiltaksordninger samt et uoversiktlig regelverk.

Adresseringen av disse utfordringene må på plass for å sikre fremtidig konkurransekraft.

I praksis betyr dette å definere suksesskriteriene for den enkelte region.

Det synes derfor riktig for enhver region å:

  1. Videreutvikle regionens teknologiske studier (helt i verdensklasse), men også gjerne med toppstudier innen økonomi, strategi og ledelse.

  2. Styrking av de teknologiske forskningsmiljøene i nært samspill med lokalt næringsliv og akademia.

  3. Etablering/videreutvikling av næringsklynger. Her kan det læres mye av de klyngene som allerede eksisterer.

  4. Styrking av de regionale inkubatorene (bedriftenes/gryndernes fødselshjelpere).

  5. Økt tilgang på risikokapital. Her er det viktig med kapitalsterke eiere med langsiktige perspektiver.

  6. Videreutvikle grynderkulturen.

  7. Tettere samarbeid med større samspill i og mellom de ulike miljøene og nettverkene.

  8. Bedre infrastruktur. Forbedret vei, jernbane, luft- og sjøtransport samt elektroniske motorveier.

 

Nå har vi skiftet regjering, med nye ansikter og blanke ark. Og vi har snudd opp ned på politiske farger i opposisjon og posisjon i stortinget.

De blå har lovet mye i valgkampen, og de vil bli målt på sin evne til å «levere varene».

Da kan det være lurt å benytte en slik definisjon av regionale suksesskriterier, for deretter å omsette dem i praksis og selvfølgelig følge opp i praksis for å verifisere måloppnåelsen.

Ellers er det verdiløst å skifte regjering. Ja, faktisk kan en fundere om det vil bli noen vesentlige endringer med nye politikere både på stortinget og i regjeringen når en vet at de som egentlig styrer Norge sitter i byråkratiet. Og de er ikke på valg. De er statsansatte og har det samme «mindset» uansett blå eller rød regjering.

Lykke til Erna. Husk du er helt avhengig av dyktige og lojale politiske styrmenn rundt deg for å få til en kursendring.

 

Ulrik Kalvø

Kristtiansand

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits