PRIVAT SALG AV BOLIG


Underforstått uten bruk av megler.                                                        Ulrik Kalvø, 22.09.2013

Du kan lett spare 100.000 kroner (+/-) på å selge boligen selv uten bruk av megler.

Og det er fullt mulig, det er lovlig og ikke så skrekkelig vanskelig.

Men selvfølgelig, du må regne med noen kostnader også når du selger selv, anslagsvis 30 ? 40.000 kr til prospekt, annonsering osv.

Du må bare vite hva som må gjøres, du må gjøre det og du må gjøre det på riktig måte.

Husk at meglerens provisjon ofte er veldig høy i forhold til hva de gjør og leverer.

Tenk også på at din tiltenkte forjeneste, for eks 100.000 kr i form av verdiøkning over tid på salget av boligen, forsvinner som honorar/provisjon til megleren.

 

Her er noen gode råd å følge i fm personlig salg av egen eiendom:

 1. Bekreftet grunnbokutskrift:

  Grunnbokutskriften for fast eiendom og andel i borettslag/sameie kan du kjøpe fra Statens Kartverk (Hønefoss). Servitutter som ikke er tinglyst (gangrett, veirett, båtplassrett ol) vil imidlertid ikke fremgå her, slik at du må spørre naboer og tidligere eiere. Opplysninger om eventuell forkjøpsrett (for eks i borettslag må du også innhente.

 2. Kommunale opplysninger:

  Innhent informasjon om boligen og eiendommen fra kommunen.

  * Reguleringsplaner

  * Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

  * Pålegg fra offentlige myndigheter, for eks fra brann- og feiervesen.

  * Om eventuelle utleieforhold er godkjent

  * Målebrev

  * Ligningsverdi og kommunale utgifter

 3. Teknisk tilstandsrapport:

  Du bør investere i en god teknisk tilstandsrapport for å avdekke feil og mangler før boligen annonseres. Dette bidrar til å ivareta dine plikter som selger etter avhendingsloven, noe som er med på å minske risikoen for konflikter og ansvar i ettertid.

  Tilstandsrapporten utarbeides av en takstmann.

 4. Eierskifteforsikring:

  Opprett en eierskifteforsikring ved slag av eiendom. Dette kan spare deg for utbetalinger i ettertid, samt at det virker betryggende for kjøperen.

 5. Prisopplysninger:

  Innhent prisopplysninger angående hva tilsvarende boliger selges for. Gå på visninger, se på annonser, sjekk (eventuelt) med boligbyggelaget/sameiet o.l.

 6. Salgsoppgaven:

  Lag en salgsoppgave som kan deles ut på visning og legges ut på nettet. Salgsoppgaven bør inneholde opplysninger om boligens svake og sterke sider og gi en sannferdig beskrivelse av boligen gjennom bilder og med egne ord. Se på salgsoppgaver fra ulike visninger, for eks i nabolaget, og følg malen. Mer om hva du bør tenke på når du utformer salgsmaterialet finner du i eiendomsmeglerloven § 6 ? 7 og i bransjenormen for markedsføring av boliger.

 7. Annonseringen:

  Vurder hvor og hvordan du vil annonsere. Aviser, annonseringsnettsteder, sosiale medier, oppslag, venner og kjente osv. Vær oppmerksom på at nettportaler (for eks Finn.no) ikke kan nekte private boligselgere adgang.

 8. Visninger:

  * Klargjør boligen og eiendommen for visning. Gjør boligen innbydende og attraktiv.

  * Vær tilgjengelig og sett av romslig med tid til visninger.

  * Gjør interessenter oppmerksom på både sterke og svake sider ved boligen.

  * Hele eller deler av arbeidet kan også bistås av en markedsfører, en fotograf, et trykkeri

  o.l. dersom det er ønskelig.

 

 

 

 1. Budrunde:

  * Husk at akseptert bud medfører at bindende avtale er inngått.

  * Budene må være skriftlige.

  * Før en budlogg med navn på budgivere, tidspunkt for budet og budbeløp.

  * Husk akseptfristen

 

 1. Kontrakt:

  Formaliser den bindende avtalen skriftlig i en kontrakt. Benytt gjerne Forbrukerrådets kjøpskontrakt. («Kontrakt ved kjøp av fast eiendom - Som den er»).

 2. Skjøte:

  Blanko skjøte rekvireres fra Statens Kartverk og fylles ut av selger (elektronisk eller med penn). Husk signaturer fra begge parter. Utfylt skjøteskjema returneres Statens Kartverk for tinglysning.

 3. Oppgjør:

  Dette innebærer betaling fra kjøper til selger samt betaling av dokumentavgift og tinglysning (for å oppnå rettsvern og sletting av heftelser osv) til det offentlige og eventuelle andre kostnader/avgifter. Krav om betaling av dok.avgift og tinglysningsgebyr kommer i form av en faktura fra Statens Kartverk. Partene må bli enige om hvem som betaler dok.avgift og tinglysning. Normalt er det kjøpers kostnad.

  Oppgjørsskjema:

  Lag et oppgjørsskjema som viser hva som skal betales, når det skal betales og hvem av partene som skal betale hva. Skjemaet dateres og signeres av begge parter.

 

Ett godt råd:

Start forberedelsene av salget i så god tid som mulig. Innhent offentlig opplysninger og gjør deg litt liten og kunnskapsløs når du kontakter offentlig ansatte. Dette er ren psykologi, og fungerer aldeles utmerket. Da får du utrolig mye hjelp i motsetning til å opptre som «besserwisser».

 

NB!! Vedrørende pkt 12 er det oppfattet som lovpålagt at alt pengeoppgjør gjennomføres ved hjelp av advokat, bankforbindelse eller megler. Spør din bankkontakt til råds om dette.

 

Lykke til !!!!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits