BOMPENGER - ELLER IKKE?

Bilistene må tydeligvis betale regningen - uansett formål.

Under valgkampen flagret taburettbesitterne på storting og i regjering landet rundt og lovet en intensivering i bygging av veier og jernbane. For eks lovet minister Arnstad ca 150 milliarder (mrd) kroner til ny E-39 mellom Stavanger og Trondheim. Hun sa selvfølgelig ikke at ca 70% av dette (105 mrd) skal finansieres av bilistene i form av ekstra bompenger. Utbyggingen av lokale veier viser samme kostnadsfordelingen mellom tilskudd fra staten (30%) og bompenger (70%). Kan denne kostnadsfordelingen være riktig? Nei, absolutt ikke, og med følgende begrunnelse (faktaopplysninger).

Staten auser inn ca 60 mrd kr hvert år gjennom forskjellige avgifter på lastebiler, busser, traktorer, personbiler osv, og vi snakker om importavgift, registreringsavgift, omregistreringsavgift, omattattregistreringsavgift, årsavgift, drivstoffavgift, bompenger osv. Dette er de avgiftspengene norske bilister auser inn i statskassen hvert år. Av disse 60 mrd returneres ca 20 ? 25 mrd/år til veivedlikehold og nybygging. Altså anvendes ca 35 ? 40 mrd hvert år «til andre formål». Dersom vi er rause og sier at 20 mrd blir borte til andre formål hvert, og at dette har pågått i 20 år, så er det altså minst (20 mrd x 20 år) 400 mrd avgiftskroner som er søkk borte. Hadde disse pengene blitt anvendt til vedlikehold og nybygging av veier, trengte vi ikke denne bomavgiften. Og vær du sikker, både røde og blå politikere er gjort oppmerksomme på dette horrible avgiftsregimet, men ingen gjør noe med det. Da blir det jo spennende å se hva den blå regjeringen får gjort med dette.

Paradoksalt finnes det nå flere bomstasjoner enn drivstoffstasjoner mellom for eks Kristiansand og Oslo, og bilistene betaler like mye bompenger som for drivstoffet på nevnte strekning. Dessuten finnes det ikke en fysisk bom lenger, men avgiftspunkter. På tide med en begrepsendring?

Hvem griper så fatt i dette og foretar endringer? Svaret er den nye blåe regjeringen, ingen andre kan det. Spørsmålet er om de vil eller makter å instruere byråkratiet om nødvendige endringer, et byråkrati som har overtatt maktrollen fra politikerne i Norge.

 

Ulrik Kalvø

Kristiansand

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits