HANDLINGSREGELEN


En nasjonaløkonomisk regel - ikke en lov.

 

Noe å reflektere over ?

Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø).

 

Begrepet «Handlingsregelen» har bitt seg fast i det politiske vokabularet, og er etter hvert oppfattet som en lov og ikke det det er, nemlig kun en regel.

Handlingsregelen ble snekret sammen av noen (ikke alle) politiske partier for noen år siden, og sier (enkelt sagt) at «Statsbudsjettet skal få årlig tilført maksi 4% av Statens pensjonsfond utlands (oljefondets) verdiøkning siden årets begynnelse».

Men hvorfor har man landet på akkurat 4% og ikke et noe annet %-tall? Da Handlingsregelen ble snekret sammen, var det to forhold å hensynta. Det ene var å ikke pøse så mye penger inn i norsk økonomi slik at økonomien ble ødelagt. Det andre var å hensynta et generasjonsperspektiv på bruken av oljepenger (bærekraftig bruk av oljepengene). Oljen og gassen varer som kjent ikke evig.

Konklusjonen ble at en måtte benytte oljefondets årlige verdiøkning (avkastning) som referansepunkt for beregningene. Altså et såkalt realavkastningsuttak, dvs avkastningen som skapes fratrukket årlig inflasjonsrate og kostnader til forvaltning. Etter en matematisk beregningsgymnastikk, kom en fram til en realavkastning på 4%. I ettertid viser det seg at det historisk riktige gjennomsnittstallet er 3,17%. En feilberegning på ca 21%.

Dette betyr at Norge i ht 4%-regelen har brukt for mye oljepenger uten at norsk økonomi tilsynelatende lider av den grunn.

Når staten snekrer sammen neste års budsjett, later den som om Norge ikke har inntekter eller kostnader relatert til olje-/gassvirksomheten. Statsbudsjettet for 2014 er snekret sammen på følgnde måte (alle tall i milliarder NOK):

Inntekter utenom olje-/gass NOK 951 mrd

Utgifter utenom olj-/gass NOK 1084 mrd

Oljekorrigert underskudd NOK 133 mrd

For å få budsjettet i ballanse, hentes penger fra avkastningen fra oljefondet (se teksten ovenfor). Dette skal helst ikke overskride regelens 4%.

Men så må det også tas hensyn til hverdagens økonomiske overraskelser som kan inntreffe i kommende budsjettår. Dette kan svinge fra år til år og kan som eks være i form av internasjonale konjunktursvingninger, endrede offentlige kostnader, endrede olje-/gasspriser, endrede olje-/gass produksjonsvolumer osv.

For å vite om en er innenfor regelens 4%, må en vite noen faktatall som oljefondets verdi ved årets begynnelse. 01 januar 2014 var fondskapitalen på 4.729 mrd NOK (se www.nbim.no). 4% av 4.729 mrd blir 189 mrd, men den avtroppende regjeringen har i budsjettet for 2014 lagt inn kun 135 mrd (2,9%), noe som gir den nye regjeringen en mulighet til å bruke 54 mrd ut over budsjettforslaget uten å kunne bli karakterisert som uansvarlig. Da er det viktig å tenke over hvordan disse 54 mrd anvendes slik at ikke økonomien overopphetes med tilhørende inflasjon som resultat.

Men så er det viktig å vite at statens inntekter er betydelig høyere i 2014 enn de 951 mrd som nevnt ovenfor. Olje-/gassinntektene blir sluset rett inn i Statens Pensjonsfond Utland, og utgjør ved utgangen av 2014 ca 5.203 mrd NOK. Her finner vi elementer som fondskapitalen per 01 jan 2014, netto kontantstrøm fra olje-/gassvirksomheten 2014, avkastning gjennom 2014, overføring til statsbudsjettet 2014 osv.

Forøvrig viser Finansdepartementets infotall at statsbudsjett for 2014 er på 1.516 mrd NOK.

 

 

Ulrik Kalvø

Kristiansand

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits