ENERGI, MILJØ og KLIMA. (Bolk 3)

Men hva er hva, og hva er sammenhengen?

 

Noe å reflektere over?

Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø).

 

I bolk 1 lærte vi at norsk 30% CO2-reduksjon innen 2030 er «less than next to nothing».

I bolk 2 lærte vi om sammenhengen mellom energi, miljø og klima.

I bolk 3 skal vi lære om hendelser langs den laaaange tidsaksen, før mennesket var funnet opp og følgelig før mennesket fant opp skapelseshistorien.

Kortversjonen er som følger:

Det var en gang da det smalt skikkelig et sted ute i verdensrommet og vårt solsystem ble dannet. Det skjedde i de dager for ca 4,5 mrd år siden at en planet bestående av sydende, gloheite svovelmasser så dagens lys. Ingen kunne vite den gang da at dette skulle bli den blå planeten som noen vesener (mennesket) i ettertid ga navnet jorden. Tidspunktet for menneskets senere oppdagelse av ilden (lynnedslaget) er på den lange tidsaksen kun ca 20 minutter tilbake i tid. Siden den gang da har istider og tropetider skiftet om hverandre med ca 200 mill års mellomrom og med en varighet hver seg på 2 millioner år. Det er her vår menneskelige manglende evne til å ha en oppfatning av tid, rom og avstand spiller oss et puss. At vikingene drev kapproing til Færøyene og Island for ca 1000 år siden, makter vi å ha en vag tidsrelatert formening om. Men på den lange tidsaksen skjedde dette for kun ca 7 sekunder siden. At den siste istiden forlot oss for ca 10.000 år siden skjønner vi ikke helt. Før den tid lå det i ca 2 mill år en 1 ? 2 km tykk iskappe over Norge, og da bodde det selvfølgelig ikke noen mennesker så langt nord. Sørfronten av iskappen lå helt ned til sørenden av England, noe som altså skjedde på den lange tidsaksen for ca 70 sekunder siden. Før den tid har is- og tropetider vandret frem og tilbake i hundrevis av millioner av år FØR mennesket ble oppfunnet og ennå lengre før mennesket begynte med energiforbruk.

Så hvorfor inntraff disse varierende klimaforholdene FØR mennesket oppfant energforbruket?

Det skal vi se på i neste bolken. Da må vi nemlig bevege oss inn i tid, rom og avstand, noe som er en fjern boble for de aller fleste av oss.

 

Ulrik Kalvø

Kristiansand

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits