ENERGI, MILJØ og KLIMA. (Bolk 4)

ENERGI, MILJØ og KLIMA. (Bolk 4)

Men hva er hva, og hva er sammenhengen?

 

Noe å reflektere over?

Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø).

 

I bolk 1 lærte vi at norsk 30% CO2-reduksjon innen 2030 er «less than next to nothing».

I bolk 2 lærte vi om sammenhengen mellom energi, miljø og klima.

I bolk 3 lærte vi om hendelser langs den laaaange tidsaksen, før mennesket var oppfunnet.

I bolk 4 skal vi lære om hendelser i Kosmos og hvordan dette påvirker den blå planeten.

I skapelsesberetningen manglet skribentene kunnskap om klodens opprinnelse og at det fantes landområder utenfor Middelhavet. Vi må skjønne betydningen av at vår blå kule er en knøttliten del av av universet (kosmos ? det uendelige rom), og at det som skjer der ute er helt avgjørende for vår eksistens. Dette gjelder også den stadig økende globale temperaturen. Vi kan nok enes om at vi mennesker har bidratt til temperaturøkningen gjennom vår energibruk, men det er samtid viktig å begripe at det finnes utenomjordiske forhold som i 4 milliarder år har forårsaket skiftende trope- og istider. Og det har alltid skjedd lenge før mennesket ble oppfunnet og lenge før mennesket begynte å forbruke energi.

For å skjønne dette, må vi nemlig bevege oss inn i tid, rom og avstand. Mange av disse variasjonene gjennom 4 mrd år har skjedd som et resultat av enkeltstående påvirkninger, eller som tidsmessig tilfeldig resultant av at to eller flere påvirkninger har inntruffet samtidig. Uansett sammentreff eller enkeltstående tilfeller, så har følgende fra tid til annen påvirket det globale klima.

  • At jordens bane rundt sola har endret seg over tid. Et lite avvik i baneradiusen vil medføre at jorden blir så gloheit eller så iskald at levende vesener ikke kunne bo her.

  • Endring i jordens helningsvinklel i forhold til sola bidrar sterkt til varierende global temperatur.

  • Solaktiviteten i form av energiutstråling varierer sterkt over tid. (Vi snakker om lysår)

  • Solstormer er kraftige variasjone i den normale solaktiviteten.

  • Gammaglimt som er kortvarige kraftige blaff av gammastråler fra ekstremt intense eksplosjoner langt ute i kosmos.

  • Kosmiske kjempespark er supertunge sorte hull som slynges ut av sine modergallakser med hastigheter på opptil 9.540.000 km/time.

  • Ukjente og uforutsette objekter som meteorer, solsystemer, planeter, måner osv som er så langt ute i kosmos eller ligger gjemt bak en superhop og er følgelig umulig for oss å oppdage før de plutselig dukker opp og banker inn i oss.

  • Andre kosmos-effekter som påvirker vår klode klimamessig. Dette kan være superhoper eller galakser som kolliderer, stjerner som ekspoloderer osv.

Alt dette og mer til frigjør vanvittige energier som påvirker vår klode og vårt klima - UTEN atvi på noen som helst slags måte kan forhindre det. Vi må i tillegg vite at hendelsene skjer over millioner av lysår (universets tidsregning).

Jordens egenproduksjon av ubehageligheter, som for eks jordskjelv over/under havoverflaten ol, blir derfor som ubetydeligheter å regne i forhold til disse mulige påvirkningene fra Kosmos. Da skjønner vi at Kyotoavtaler og andre tiltak blir i den store sammenhengen rimelig puslete og faktisk helt uten betydning, i alle fall dersom de tunge forurenserne som Kina, Russland, USA ol ikke vil bidra i klimafellesskapet.

Så enkelt er det !!

Se det, da har vi endelig sneiet innom både tid, rom og avstand, og vi skjønner at den virkelige miljøtrusselen ligger latent langt ute i verdensrommet. Man ta det med ro, solen vil skinne i ytterligere ca 4 mrd år før det blir både mørkt og kaldt. Det må vi nok bare akseptere som et faktum.

 

 

Ulrik Kalvø

Kristiansand

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits