POLITIETS OPERASJONELLE SITUASJON.

Det er forskjell på operasjonell tjeneste og overvåkning av terrorsituasjonen.

 

Noe å reflektere over?

Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø).

 

Politidirektoratets pågående «Politireform og Merverdiprogram, 2012 - 2021» gir inntrykk av å bli en oppgradering av politiets operasjonelle tjeneste slik publikum vil oppleve den i hverdagen, men mye tyder på at fokus er rettet mot overordnede forhold (politimestre og oppover), overvåking av terrorsituasjonen og andre forhold som er rimelig langt unna vårt daglige behov for et operasjonelt og effektivt politi i bygd og by.

Følgende nøkkelinformasjon sier noe om politiets operasjonelle hverdag:

Responstid:

Responstiden er den tiden som medgår fra noe skjer (ulykke, kriminell handling ol) til politiet er på stedet. Responstiden måles i minutter og er registrert i hvert av de tilsammen 27 politidistriktene.

Gjennomsnittlig responstid (landsgjennomsnitt) er på 29 minutter, korteste er på 23 minutter og lengste er på 57 minutter. Responstiden vil variere avhengig av de forskjellige faktorene som påvirker den, men det er vel å forvente at Politireformen/programmet vil hamre fast et absolutt krav til operativ responstid.

Årsverk, anmeldte lovbrudd og mye annet:

Politiet sysselsetter totalt 14.544 årsverk. Anmeldte lovbrudd (2012) var 393.673 som politiet måtte bruke sin tid på å oppklare (derav 45% vinningsforbrytelser). I tillegg kommer insidenter som ulykker, vakthold ved rokkekonserter, geistliges bursdager, annonserte demonstrasjoner, utenlandsk statsbesøk osv.

I tillegg må politiutdannede betjenter bruke mye av sin operasjonelle tid til vask av tjenestebiler, rapportskriving (overkill), fangetransporter ol. I 2012 brukte politiet ca 150 årsverk, ca 100 millioner kroner av sitt budsjett på fangetransport og tilbakela en kjøredistanse på et ukjent 10-talls ganger kloden rundt med fanger !!

Oppklaringsprosent:

Oppklaringsprosenten (antall oppklarte saker) varierer fra 22% til 58% i de forskjellige politidistriktene. Gjennomsnittet er på 42%. Det vites ikke hva som kan oppfattes som en akseptabel minimum oppklaringsprosent, men 22% virker skremmende lavt. For de som bedriver kriminalitet som et yrke, vil det sikkert være en strategisk vurdering å fokuserer på det gunstigste markedssegmentet.

Driftskostnader per forbrytelse:

Dersom det blir 6 nye politidistrikter, er det beregnet at hver forbrytelse i gjennomsnitt vil belaste politibudsjettet på følgende måte (andel driftskostnader per forbrytelse): Alle tall i hele kroner.

Vest 33.667, Sør 32.851, Stor-Oslo 31.033, Øst 35.236, Midt 39.241, Nord 50.108

Samlede driftskostnader blir på 9.452.780.000,- kr

 

Til ettertanke:

Når nøkkeltallene viser bekymringsresultater, kan det komme av at politiet ikke gidder å bry seg? Selvfølgelig ikke. Vi har et dedikert politikorps som har tillit hos publikum. Det er nå opp til politiledelsen å skjønne utfordringen og tilrettelegge rammebetingelsene for forbedrede operative resultater.

Vi (publikum), som betaler skatter og avgifter for å holde det offentlige maskineriet i gang, sier at det er helt OK med de nødvendige kostnadene til det operasjonelle politiet. Vi betaler den regningen for å få den operasjonelle service vi ønsker å få. Da skal ikke noen økonomer, jurister og likesinnede langt inne i et direktorat bestemme noe annet. Så enkelt er det.

 

Ulrik Kalvø

Kristiansand

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits