PENSJONSFOND UTLAND (Oljefondet)


Slik vil Oljefondsjefen og Norges Bank-sjefen bruke de norske oljemilliardene.

 

Noe å reflektere over?

Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø).

 

Sist jeg skrev om Pensjonsfond Utland, var 17 juni 2013. Etter den tid har det rent mange milliarder inn på fondet, og kunnskap om mulig anvendelse av fondsverdien har endret seg.

I 1998 sto fondet i 0 (null) kroner. 31 des 2013 var fondsverdien 5038 milliarder (mrd) kroner.

Til sammenligning er det norske statsbudsjettet for 2014 på ca 1.400 mrd kr (kommer an på om en vil regne med inntektene fra olje-/gassnæringen). Bare i 2013 økte fondsverdien med 1.222 mrd. I starten het fondet «Ojefondet», men etter hvert ble navnet endret til Pensjonsfond Utland fordi en plutselig skjønte at det i fremtiden ikke ville være nok penger i statskassen til å betale fremtidige pensjoner. I dag ser vi at skrittet er tatt helt ut og «Statens Pensjonsfond Utland» (SPU) er etablert som et begrep. Vi har som kjent fra tidligere Statens Pensjonkasse (SPK).

Men hvordan bygger så fondsverdien seg opp? I 2013 kom økningen fra følgende bidragskilder: Fondsavkastning 695 mrd, olje-/gassinntekter 236 mrd, kronekurs/verdi 291 mrd. Det er altså av fondets avkastningsdel en ikke kan hente ut mer enn maks 4% i følge handlingsregelen. I 2013 skulle det bli ca 28 mrd kr. Handlingsregelen har jeg skrevet om tidligere.

Fondet (SPU) har investeringer i 82 land hvorav 45,2% innen Europa, 32,8% i Nord-Amerika og 14,2% i Asia. Resterende 7,8% er udefinert. Det er tilsammen investert i 8213 selskaper hvorav største investeringer er i Nestle med 39 mrd kr (2,7%) og irske Smurfit Kappa med 136 mrd (9,4%). SPU kan ikke eie mer enn 10% i et selskap.

SPU er et aktivt fond og stemte ved 9583 generalforsamlinger i 2013, oftest elektronisk uten oppmøte.

Det er pt 370 ansatte i SPU i 28 land hvorav 239 i Oslo, 63 i New York, 42 i London, 16 i Singapore og 10 i Shanghai.

Men er investeringene risikofrie? Nei, absolutt ikke. Som en følge av den internasjonale finanskrisen i 2008, tapte fondet 663 mrd kr (ca 25% av fondets daværende verdi).

NBIMs (Norges Bank Investment Management) analyser viser at det er ca 1/6-dels (ca 17%) sjanse for at fondets verdi i løpet av et enkelt år kan ende ned minus 9,3% (tilsvarende minus 498 mrd kr med dagens fondsverdi).

En positiv risiko kan for eks være om den vestlige verden iverksetter sanksjoner mot Russland pga situasjonen i Ukraina og Georgia. Da blir Norge en ennå mer aktuell gassleverandør til andre land, og tjene enorme summer på det. Men selvfølgelig, vår etikk tillater ikke at vi skal tjene penger på andres ulykke.

Hva er så strategien fremover for å sikre fondet fortsatt vekst? I tenketanken til oljefondsjefen og fondets styreleder, synes det fornuftig å investere i internasjonal infrastruktur (flyplasser, jernbane, veier, havneanlegg, fiberoptiske nettverk osv). Land som Canada, Australia, Storbritannia og andre nevnes. Poenget er at mange stater vil ha et stort behov for privat kapital for å utvikle sine infrastrukturer. I Norge nevnes OPS (Offentlig og Privat Samarbeid) som en investeringsmodell som er interessant. Men bruk av fondspenger ut over handlingsregelen vil hete opp den norske økonomien (påstand), noe som begrenser investeringsmuligheten i Norge.

Hvem bestemmer egentlig? Fondets ledelse og styre kan komme med ideer, men til slutt er det «myndighetene» som bestemmer. Det vil si det er politikerne som fastlegger de endelige føringene for fondets operasjonsmodus. Men 99% av politikerne har jo filla greie på økonomi, finansiering, investeringer osv. De må igjen konsultere sine rådgivere i de aktuelle departementer og direktorater, og er følgelig prisgitt de råd de mottar derfra.

Altså ser vi igjen at det er byråkratiet som sitter i kommandosentralen og politikerne, som vi tror bestemmer, operer som marionetter slik de vanligvis ellers gjør.

Altså et resultat av at vi har fått et politikerkorps med broilerpolitikere som ikke lenger er solide politiske håndtverkere det oser statsmannsfakter av.

 

Ulrik Kalvø

Kristiansand.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits