UNDERREGULERING AV PENSJONSUTBETALINGENE.


En skjult hemmelighet.

 

Noe å reflektere over?

Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø).

 

Når pensjonistenes pensjon omtales, så er det ofte relatert til hva de får i pensjon samt årets (under-)regulering i % og kr. Det er lite kjent hvilken reguleringsmekanisme som regulerer pensjonen hvert år. Det er heller ikke omtalt hva pensjonistene IKKE FÅR UTBETALT som en følge av underreguleringene. Selvfølgelig har stortinget/departementene regnet på dette i den hensikt å spare penger, men det holdes som en skjult hemmelighet.

Undertegnede har gjort beregninger på pensjonstallene. Det er komplisert å finne de helt korrekte tallene, men +/- 10% avvik synes jeg er godt nok for å vise hvor stygge disse tallene er. Noen grunnprinsipper gjelder. Utgangspunktet for reguleringen er grunnbeløpet G. Det er Stortinget som i forhandlinger (egentlig drøftinger) med Pensjonistforbundet som fastsetter den årlige pensjonsreguleringen. Men før forhandlingene starter, har teknisk beregnings-utvalg instilt justeringskriteria. Ut fra dette fastsettes pensjonsreguleringen.

NAV har definert i sin statistikk at en person har (etter fylte 67 år) en restlevetid på ca 18 år.

Ut fra denne flora av beregningselementer har undertegnede kommet frem til følgende tall for HVA PENSJONISTENE TAPER I LØPET AV SIN RESTLEVETID PÅ 18 ÅR. Tallene er i relasjon til hva utbetalingene ville vært uten underreguleringer.

Jeg har også i beregningene antatt at lønnsnivået i Norge vil øke med et snitt på 3,8%/år.

Tapte rentesrenter på manglende utbetalinger er iberegnet tapstallene nedenfor.

Rentesrente-beregningen er utført av en uhildet og faglig dyktig person i en større bank.

Resultatet (tapet) ble som følger (brutto før skattetrekk som er en individuelle sak):

 1. Enslig minstepensjonist (høy sats): Tap kr 327.000

  G underreg.med faktor 1.01

  Særtillegget underreg med faktor 1,01

 2. Gift minstepensjonist (lav sats). Ektemake folketrygden. Tap kr 251.000

  G underreg til 85% og deretter underreg.faktor 1,01

  Særtillegget underreg til 74% og deretter med underreg.faktor 1,01

 1. Ektepar (minstepensjonistpar), ordinær sats. Tap kr 291.000

  G underreg til 85% for begge

  Særtillegget 100%, men med underreg.faktor 1,01

 2. Gift pensjonist med pensjon 336.000/år (2014) Tap kr 579.000

  Pensjonen samordnes, avkortes og nedjusteres dersom ikke

  ekteparet har vært så fornuftige å skille seg like før oppnådd pensjonsalder.

 

Hva spares så staten på samordninger, underreguleringer, nedjusteringer osv i disse 18 årene? Svaret er ca 463 milliarder kroner (ca 800.000 pensjonister). I tillegg opparbeides rentesrenter gjennom alle disse årene som et tillegg til disse 463 mrd kr.

Så kommer alle andre innsparinger og renter fra alle de andre årene etter det 18. året i tillegg.

Og uderreg fattes i vedtak på stortinget, av mennesker (stortingsrepr) vi har valgt inn for å jobbe for oss og hvor vi betaler deres lønn, goder og ikke minst pensjoner - pensjoner de selv bestemmer, uten underreguleringer, samordninger osv.

 

På tide at Pensjonistpartiet, Pensjonistforbundet og SAKO (samarbeidende pensjonist-organisasjoner), eldre-/pensjoniststatsråden Carl Ivar Hagen og andre felles krefter slår seg sammen og spisser innsatsen i denne sammenheng?

Pensjonistene har jo som kjent svært liten slagkraft i en eventuell streikesituasjon.

 

Ulrik Kalvø

Kristiansand

Ingen kommentarer

prinsessen

07.04.2014 kl.16:20

Flink du er til å skrive! du burde jobbe i avis du

Suss og klem fra Prinsessen <3

Skriv en ny kommentar

hits