Blogg

PUTIN-REGIMET

Fortidens dogmeprofeter og gammelkommunismens etterlevninger. Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook. I oldtidens filosofi for vekst og overlevelse (for ek...

UNDERREGULERING AV PENSJONSUTBETALINGENE.

En skjult hemmelighet. Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). Når pensjonistenes pensjon omtales, så er det ofte relatert til hva de f...

STATSBUDSJETTET 2014

Med eller uten petroleumsinntektene? Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). Satsbudsjettet for 2014 er på 1.516 milliarder kr (1.516 m...

PENSJONSFOND UTLAND (Oljefondet)

Slik vil Oljefondsjefen og Norges Bank-sjefen bruke de norske oljemilliardene. Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). Sist jeg skrev o...

LEGERS RESERVASJONSRETT / MULIGHET.

Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). Ikke alle graviditeter er ønskelige. Enhver kvinne må selv i slike sammenhenger ha rett til å frem...

SV og Audun Lysbakken

Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). SV-generalen Audun Lysbakken uttrykker stadig at han er lei seg for at nåværende regjering handl...

POLITIETS OPERASJONELLE SITUASJON.

Det er forskjell på operasjonell tjeneste og overvåkning av terrorsituasjonen. Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). Politidirektorat...

POLITIREFORMEN og MERVERDIPROGRAMMET.

Er politiet på riktig vei mot riktig mål? Noe å reflektere over? Den pågående politireformen inneholder elementer som at toppledere i etaten byttes med nye hoder og at reformen gjennomføres gje...

ØKONOMI, KJØPEKRAFT OG JULEKORT.

En praktisk økonomisk tilnærming i juletiden. Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). Kjøpekraften defineres som «disponibel reallønn»,...

EL.BILER - REDUSERTE AVGIFTER

Men hvor lenge varer avgiftsparadiset? Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). Mange har lenge jobbet hardt for å utvikle el.biler med ...

OPPOSISJONPOLITIKERE I MISFORSTÅTTE POSISJONER.

Bør ikke opposisjonspolitikere også bidra som samfunnsutviklere? Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.no og på Facebook (søk på Ulrik Kalvø). For en tid siden fremsto en ...

ENERGI, MILJØ og KLIMA. (Bolk 4)

ENERGI, MILJØ og KLIMA. (Bolk 4) Men hva er hva, og hva er sammenhengen? Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). I bolk 1 lærte vi at ...

ENERGI, MILJØ og KLIMA. (Bolk 3)

Men hva er hva, og hva er sammenhengen? Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). I bolk 1 lærte vi at norsk 30% CO2-reduksjon innen 2030...

ENERGI, MILJØ og KLIMA. (Bolk 2)

Men hva er hva, og hva er sammenhengen? Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). I bolk 1 skrev jeg at den norske reduksjonen av CO2-utsli...

ENERGI, MILJØ og KLIMA. (Bolk 1)

Men hva er er hva og hva er sammenhengen? Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). Og Norge skal redusere det norske CO2-utslippet med 30%...

BÆREKRAFTIG UTVIKLING.

Et stadig oftere gjentagende begrep, men hva betyr så dette? Politikere anvender ofte dette begrepet i de fleste sammenhenger, men er det riktig at alt skal være «bærekraftig»? Definisjon: En ...

HANDLINGSREGELEN

En nasjonaløkonomisk regel - ikke en lov. Noe å reflektere over ? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). Begrepet «Handlingsregelen» har bitt seg fast i det ...

SØRLANDSMINISTEREN.

Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). Bra, men dessverre feil departement. Noe å reflektere over? Gratulerer (Kris-)Tine Sundtoft! Så bra at du representerer Sø...

BOMPENGER - ELLER IKKE?

Bilistene må tydeligvis betale regningen - uansett formål. Under valgkampen flagret taburettbesitterne på storting og i regjering landet rundt og lovet en intensivering i bygging av veier og jernb...

PRIVAT SALG AV BOLIG

Underforstått uten bruk av megler. Ulrik Kalvø, 22.09.2013 Du kan lett spare 100.000 kroner (+/-) på å selge boligen selv uten bruk av megler. Og det er fullt mulig, det er lovlig og ikke så skr...

NÆRINGSLIVET - Forutsigbarhet og Rammebetingelser.

Noe å reflektere over ? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook(søk på Ulrik Kalvø). Nødvendige tiltak for å greie oss i fremtiden. Som kjent skjer førstegangsgenereringen av penger i ...

RUSHTIDSAVGIFT I KRISTIANSAND.

Kristiansand Det du ikke visste - men som du bør reflektere over til valget !! Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.no og på Facebook (søk på Ulrik Kalvø). Trafikkregulering eller mer penger i fel...

RENTEØKNING PÅ LÅN - FANTERI ELLER FAKTA?

Det du ikke visste - men som du bør reflektere over til valget !! Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.no og på Facebook (søk på Ulrik Kalvø). Hvem snakker sant - finansministeren eller banksjefen...

VÅRT HELSESYSTEM - TIL BÅDE GLEDE OG FORVILELSE.

Det du ikke visste - men som du bør reflektere over til valget !! Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.no og på Facebook (søk på Ulrik Kalvø). Et system tilpasset blårussens ideer og ikke for bruk...

Penger førstegangsgenereres kun ett sted - i næringslivet. Intet annet sted.

Det du ikke visste - men som du bør reflektere over til valget !! Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.no og på Facebook. NHOs partibarometer august 2013 - noen refleksjoner. Etter at vi forlot...

STORTING og REGJERING.

Det du ikke visste - men som du bør reflektere over til valget !! Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.no og på Facebook. Vi står foran et stortingsvalg i sept 2013. Resultatet av stortingsvalget ...

VALGLOVEN - EN BETENKELIGHET.

Det du ikke visste - men som du bør tenke over til valget. Nedenfor er gjengitt en kommentar a) fra Morten Holm Sklettebø til mitt innlegg b) om betenkeligheter vedrørende valgloven og de parlamen...

VANVITTIGE PENSJONSAVTALER

Innlegget nedenfor er produsert av Bedriftsforbundet og er bekreftet videreformidlet av det samme forbundet. Innlegget er produsert for en tid tilbake, men er prinsippielt også likelydende i dag. ...

PENSJONSFOND UTLAND (Oljefondet).

Det du ikke visste - men som du bør tenke over til valget. Fondsforvalterne synes mer opptatt av fondets etiske regler enn av avkastningen. Selvfølgelig er etiske regler viktig, men det blir ...

OPS og de RødBlå

Det du ikke visste - men som du bør reflektere over !! Se min blogg: www.UlrikKalvo.blogg.no og min Facebook-side. OPS og de RødBlå. OPS (Offentlig Privat Samarbeid) er en samarbeidsmodell mel...

1. Mai - Utgått på dato.

Det du ikke visste - men som du bør reflektere over !! Se min blogg: www.UlrikKalvo.blogg.no og min Facebook-side. 1. MAI - UTGÅTT PÅ DATO I NORGE. Det er med vemmelse jeg atter en gang observ...

Følg meg på blogg og Facebook

Det du ikke visste - men som du bør tenke over til valget. Fra de mange kommentarer som sendes, er det tydelig at mange har berettigede meninger om politikk, religion og andre dagsaktuelle tema. J...

Partifinansieringen

Det du ikke visste - men som du bør tenke over til valget !! Se bloggadresse: www.UlrikKalvo.blogg.no PARTIFINANSIERINGEN En kostbar post på statsbudsjettet. På www.partifinansiering.no kan ...

Vårt byråkratiske skjemavelde.

Det du ikke visste - men som du bør tenke over til valget i september. VÅRT BYRÅKRATISKE SKJEMAVELDE. Enkle rutiner og god kommunikasjon er mer effektivt enn tung rapportering. Det offentlige ...

Privat næringsliv - Hvorfor?

Det du ikke visste - men som du bør tenke over til valget i september. PRIVAT NÆRINGSLIV - HVORFOR? Hvorfor orker privatpersoner å streve med privat næring når alt kunne vært statlig? Ca 95% a...

Hvem er dine stortingsrepresentanter?

Det du ikke visste - Men som du bør tenke over til valget. HVEM ER DINE STORTINGSPOLITIKERE? Ja, de som «sitter» på stortinget fra ditt fylke. Naturlige spørsmål å stille seg selv i denne sa...

Valgløfter og virkelighet - To verdener.

Det du ikke visste - men som du bør vite til valget i sept 2013. VALGLØFTER OG VIRKELIGHET - TO VERDENER Valgløfter er ikke noe annet enn sjarmerende og transparent naivitet. Det er tid for å s...

Overskridelser på SSHF, Kristiansand

OVERSKRIDELSER PÅ SSHF - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. Vi snakker egentlig om overskridelser innen offentlige anskaffelser. Vi leser i dagspressen at kostnadene til en ombygging av sykehuset i Kristia...

Stortingspolitikere og valgkamp 2013

STORTINGSPOLITIKERE OG VALGKAMP 2013. Ikke fortell oss hva dere vil gjøre, men hva dere har utrettet. I september 2013 er det igjen Stortingsvalg og politikerne (samfunnsutviklerne) ramler ut a...

Stortingsvalg 2013 - Facebook og Blogg

STORTINGSVALG 2013 - på Facebook og Blogg. Som et ytterligere bidrag til å spre mitt samfunnsbudskap, har jeg nå også tatt i bruk Facebook. Jeg kommer til å fokusere på dagsaktuelle samfunnsrelate...

Våre parlamentariske regler må endres.

VÅRE PARLAMENTARISKE REGLER MÅ ENDRES. Når valgresultatet foreligger i sept 2013, kan det igjen hende at AP får flest stemmer og med Høyre og FrP hakk i hel. Igjen vil det vise seg at «de tre stor...

"Vestlandsfanden" på ville veier.

«VESTLANDSFANDEN» PÅ VILLE VEIER. Nasjonal Transportplan (NTP) er en overordnet nasjonal plan som viser utviklingen av all transport-relaterte prosjekter i Norge (vei, jernbane, sjø og luft). Nåv...

Hvor blir skattepengene av?

HVOR BLIR SKATTEPENGENE AV? Og hva er resultatet av giborthysteriet? «Where have all the flowers gone?» sang Marlene Dietrich for noen år siden. Det er betimelig å stille samme spørsmål her. Og h...

24.02.2013

NORGE GIR (BORT) 800 MILLIONER KRONER. «For noen nyttige idioter» tenker nok Bill Clinton. De fleste av oss trodde vel vi hørte/så feil da utviklingsminister Heiki Holmås kunngjorde på TV-nyheten...

20.02.2013

VISSTE DU AT - - - - - (1/2)? DE første kyrne i USA var kuer (og nødvendigvis også noen okser) som vandret fra Mexico til Texas. Her utviklet de seg over en 3 hundreårsperiode til å bli det vi ...

Visste du at - - - - (2/2)?

VISSTE DU AT - - - - - (2/2)? At den internasjonale gullomsetningen skjer i US$ per ounce (oz). 1 Ounce (av latin uncia) tilsvarer ca 31 gram (0,031 kg). Råvarene gull, sølv og andre edelmetal...

13.02.2013

BYRÅKRATIET I NORGE, del 3. Men hvordan ser bemanningssituasjonen ut på toppen av byråkratiisfjellet? Først noe generelle betraktninger: Sosialistene (de rød/grønne) inntok regjeringstaburettene...

Byråkratiet i Norge, del 2

BYRÅKRATIET I NORGE, del 2. Toppen av byråkratiisfjellet - skrekkelig historie. I del 1om byråkratiet lærte vi noe om antall ansatte og lønnskostnader i byråkratiet. I del 2 (denne bolken) skal v...

Byråkratiet i Norge, del 1

BYRÅKRATIET I NORGE, del 1. Er ca 840.000 offentlige ansatte i Norge et greit tall? For å ha en formening om det, bør en se dette tallet i en sammenheng. Norge har ca 5 millioner innbyggere, av d...

Ny toppledelse i politiet.

NY TOPPLEDELSE I POLITIET. Men makter (våger) den nye politidirektøren å prioritere riktig? Den nyutnevnte politidirektøren Odd Reidar Humlegård står foran en voldsom utfordring. Makter han å gje...

Fylkesmannsembetet

Fylkesmannsembetet. Vi har tidligere sett på «Kommunalt styringssystem og folkestyre». Det er også viktig å ha en formening om hvordan Fylkesmannsembetet fungerer i Norge. For å sette dette inn i ...

30.01.2013

KOMMUNALT STYRINGSSYSTEM OG FOLKESTYRE, del 11. Prinsipper, begreper og myter. Jeg vil belyse noen av disse forholdene gjennom ca 11 artikler. Disse blir: 1 Maktkjeden, 2 Administrasjonen, 3 Sk...

30.01.2013

KOMMUNALT STYRINGSSYSTEM OG FOLKESTYRE, del 10. Prinsipper, begreper og myter. Jeg vil belyse noen av disse forholdene gjennom ca 11 artikler. Disse blir: 1 Maktkjeden, 2 Administrasjonen, 3 Sk...

30.01.2013

KOMMUNALT STYRINGSSYSTEM OG FOLKESTYRE, del 9. Prinsipper, begreper og myter. Jeg vil belyse noen av disse forholdene gjennom ca 11 artikler. Disse blir: 1 Maktkjeden, 2 Administrasjonen, 3 Ski...

30.01.2013

KOMMUNALT STYRINGSSYSTEM OG FOLKESTYRE, del 8. Prinsipper, begreper og myter. Jeg vil belyse noen av disse forholdene gjennom ca 11 artikler. Disse blir: 1 Maktkjeden, 2 Administrasjonen, 3 Ski...

30.01.2013

KOMMUNALT STYRINGSSYSTEM OG FOLKESTYRE, del 7. Prinsipper, begreper og myter. Jeg vil belyse noen av disse forholdene gjennom ca 11 artikler. Disse blir: 1 Maktkjeden, 2 Administrasjonen, 3 Ski...

30.01.2013

KOMMUNALT STYRINGSSYSTEM OG FOLKESTYRE, del 6. Prinsipper, begreper og myter. Jeg vil belyse noen av disse forholdene gjennom ca 11 artikler. Disse blir: 1 Maktkjeden, 2 Administrasjonen, 3 Ski...

30.01.2013

KOMMUNALT STYRINGSSYSTEM OG FOLKESTYRE, del 5. Prinsipper, begreper og myter. Jeg vil belyse noen av disse forholdene gjennom ca 11 artikler. Disse blir: 1 Maktkjeden, 2 Administrasjonen, 3 Ski...

30.01.2013

KOMMUNALT STYRINGSSYSTEM OG FOLKESTYRE, del 4. Prinsipper, begreper og myter. Jeg vil belyse noen av disse forholdene gjennom ca 11 artikler. Disse blir: 1 Maktkjeden, 2 Administrasjonen, 3 Ski...

30.01.2013

KOMMUNALT STYRINGSSYSTEM OG FOLKESTYRE, del 3. Prinsipper, begreper og myter. Jeg vil belyse noen av disse forholdene gjennom ca 11 artikler. Disse blir: 1 Maktkjeden, 2 Administrasjonen, 3 Ski...

28.01.2013

KOMMUNALT STYRINGSSYSTEM OG FOLKESTYRE, del 2. Prinsipper, begreper og myter. Jeg vil belyse noen av disse forholdene gjennom ca 11 artikler. Disse blir: 1 Maktkjeden, 2 Administrasjonen, 3 Ski...

Kommunalt styringssystem, del 1

KOMMUNALT STYRINGSSYSTEM OG FOLKESTYRE, del 1. Prinsipper, begreper og myter. Jeg vil belyse noen av disse forholdene gjennom ca 11 artikler. Disse blir: 1 Maktkjeden, 2 Administrasjonen, 3 Ski...

Stortingspolitikere og valgkamp 2013

STORTINGSPOLITIKERE OG VALGKAMP 2013. Ikke fortell oss hva dere vil gjøre, men hva dere har utrettet. I september 2013 er det igjen Stortingsvalg og politikerne (samfunnsutviklerne) ramler ut a...

23.01.2013

VIKARDIREKTIVET - ANSATTE OG INNLEIDE. En grobunn for sammenblanding og misforståelser. EUs «Vikardirektiv» er nå innlemmet i EØS-avtalen, og gjelder følgelig også for Norge. Direktivet skal «V...

USA - Kongressen, Senatet og "The House"

USA - KONGRESSEN, SENATET og THE HOUSE. Men hvordan fungerer dette i praksis? USA, våre forfedres mulighetenes land, vakler nå mot et mulig budsjettstup med mulige internasjonale økonomiske kon...

USA og eventuell konkurs

USA - BUDSJETTSTUPET - EVENTUELL KONKURS Dersom politikerne i USA ikke greier å bli enige med seg selv, kan landet rase ut i en depresjon med enorme konsekvenser, også for resten av verden. Vi ...

Samfunnsregnskapet

DET VIKTIGE SAMFUNNSREGNSKAPET Kunnskapen om sammenhengen mellom pengegenerering og pengeforbruk. Tallene er hentet fra SPENN Magasinet 6/2012, et tidsskrift utgitt av Næringsforeningen i Kristia...

Fotballspillere eller fotballsparkere ?

FOTBALLSPILLERE ELLER FOTBALLSPARKERE. Så er fotballsesongen 2012 avsluttet og det er nesten et under at vi greier å kåre en norsk seriemester og en cupmester. Nå snakker jeg om mannefotballen. Da...

Tilskuddsregimet, del II

TILSKUDDSREGIMET I KRISTIANSAND, del II. Barnehager og barnehager. Denne gangen snakker vi om nedleggelse og opprettelse av barnehager. «Nøtteliten barnehage» på Hånes har fått en sjokkerende og ...

Tilskuddsregimet i Kristiansand

TILSKUDDSREGIMET I KRISTIANSAND. De gode venners lag? Vi har registrert kommunerevisjonens granskningsrapport om mulige ulovligheter som ulovlig pengestøtte, tjenestekjøp uten anbud, kameraderi o...

Kvinnelige ledere i næringslivet.

KVINNELIGE LEDERE I NÆRINGSLIVET. De store lokomotivene i næringslivet på Sørlandet har ingen strategi for å få kvinnelige ledere. «En skuffende holdning» sier AP-representanten Kari Henriksen. ...

22.11.2012

DET NORSKE NØDNETTSAMBANDET (del 1) Teknologien som nå muligens blir innført er 25 år gammel og allerede utrangert - FØR den eventuelt blir innført. Og med en kostnadssprekk på 2,4 mrd kr (67%). O...

Det Norske Nødnettsambandet (del 2)

DET NORSKE NØDNETTSAMBANDET (del 2) Et vanvittig eksempel på hva som IKKE skal skje i et utviklingsprosjekt. Dette har skjedd til nå i «Nødnettsaken»: 1995: Statens helsetilsyn foreslår et nyt...

Det Norske Nødnettsambandet (del 3)

DET NORSKE NØDNETTSAMBANDET (del 3) Det kostbare trøbbelprosjektet som avdekker stadig flere udugeligheter. Prosjektet «Nytt Nødnettsamband» ble initiert av Statens Helsetilsyn i 1995, vedtatt ...

USA-valget 2012. Republikanernes demografiske mareritt.

USA og valget i 2012. Skjønte ikke Republikanerne landets demografiske strømninger? Så er valget i USA 2012 avklart og vi er kjent med resultatet. Et resultat hvor Republikanerne i valgkampen ik...

USA og valget i 2012

USA OG VALGET I 2012. Hvorfor og hvordan? I skrivende stund tirsdag 06 november velges USAs 46 president etter at George Washington ble valgt som republikkens første presidenten i 1789. President...

Jorden, Solen og Universet

Jorden, Solen, Universet - Ja, du store allstyrens. Men hvordan henger så dette sammen? Dette har jeg synliggjort i min fremstilling om «Vår klode og Kosmos - det uendelige rom». For å forstå de...

E18, E39 og NTP

E18, E39, NTP OG MINISTERSKIFTE. En viktig oppgave for politikere på alle plan er å skape rammebetingelser og forutsigbarhet. Det betyr i praksis at selv om det blir et personskifte på minister...

Strømkostnader - Nettleie- og Forbrukskostnader

STRØMKOSTNADER Sammenhengen mellom Nettleie- og Forbrukskostnader Strømregningen kan nok til tider være både overraskende og frustrerende høy for noen. Det var enklere i gamle dager, da ble strø...

Bli bedre til å lære

BLI BEDRE TIL Å LÆRE Det er den som står ved tavlen som skal lære deg ting, men det er først og fremst du selv som må ta til deg lærdommen. Dette sier Harald Båsland mange kloke ord om i dagspr...

15.10.2012

KLIMA I ENDRING - GRØNN FREMTID. Hva kan et vanlig menneske egentlig gjøre? Dette spør Marte Rostvåg Ulltveit-Moe om i et innlegg i dagspressen. For å finne et rimelig godt svar på dette spørsmå...

Kvinner og menn i politikken - Svar på leserkommentar

KVINNER OG MENN I POLITIKKEN - Ja takk, begge deler. En takk til Lene Simonsen som har grepet fatt i det jeg skrev om «kvinner og menn i politikken - kjønnskvotering eller kompetanse». Dessverre h...

Oljen og gassens tilblivelse, tilgjengelighet og bruk.

Olje og/eller gass - Boring og/eller produksjon? Det nærmer seg valgkamp og valg, og det er da viktig for politikerne å profilere eget parti, partiets politikk og seg selv. Alt i den hensikt å s...

Debatt - En loslitt floskel.

DEBATT - EN LOSLITT POLITISK FLOSKEL. Dialog - Debatt - Kommunikasjon i politisk sammenheng. Hvor ofte hører vi ikke politikere si «dette må få en debatt på - den politiske debatten - i denne deb...

Poltisk opposisjonsleder (nok en gang).

POLITISK OPPOSISJONSLEDER. Ref Jon Helge Aas motsvar 27.09.12 til mitt innlegg i avisen 22.09.12. En takk til Aas for at han tør bekrefte det jeg valgte å ikke si i mitt innlegg, nemlig at (sitat...

Kjønnskvotering versus overskuddskompetanse.

Kvinner og menn i politikken. Kommunalminister Navarsete vil tvinge frem et krav om 50% kvinneandel gjennom annenhver kvinne/mann på partienes stemmeseddel ved fremtidige valg. Da tenker jeg noen ...

25.09.2012

50 ÅR MED SKOLEREFORMER. Visste du at - - - - Den første lov om skole (almueskole) kom i 1739. Så var det ganske rolig med reformer i ca 200 år. Vår generasjon, oss nåværende «meget godt vo...

Er våre stortingsrepresentanter valgt på riktige kriteria?

STORTINGSPOLITIKERE - ER DE DUGELIGE. Er våre stortingspolitikere akslet for å fylle stortingstrøyene? På det jevne så er svaret helt klart nei. Nå har noen av de mest erfarne representantene, K...

Ordfører i Kristiansand - Valget mellom advokat og internasjonal styreleder eller en lokal bartender?

Ordfører Grundekjøn ? fremtidsrettet eller arrogant? Som jeg skriver i boken min «Politiske refleksjoner», bør det intetsigende ordet «politikk» snarest byttes ut med «samfunnsutvikling», nemlig d...

Kommunale eksdirektører som rådgivere

Kommunale eksdirektører som rådgivere. Kommunale eksdirektører i Kristiansand fyker rett in i rådgiverstillinger når de fratrer sine åremålsstillinger. Dette er ikke til å tro. Hensikten med åremå...

Ordet "mullah" må fjernes fra massemedias ordliste.

MULLAH ELLER AHMAD? Ordet mullah er ikke et (for-)navn men en høyere tittel. Ordet mullah kommer fra arabiske mawla (herre/mester). En rettslærd muslim, en høyere tittel på en som har studert Kora...

Bilavgifter - Men hvor blir pengene av?

Bilavgifter i bøtter og spann - men hvor blir det av pengene? Bilavgiftene hagler ned over oss i en slik mengde at den enkelte knapt nok greier å holde oversikten. Hva dette egentlig koster den...

POLITISKE REFLEKSJONER - En bok av Ulrik Kalvø

POLITISKE REFLEKSJONER - fra debatt og vedtak til tverrpolitisk løsningsorientert realpolitikk. Ulrik Kalvø 2010 Kapitteloversikt: Om denne boken. Hvem er en politiker. Politike...

Politisk opposisjonsleder i fylkestinget

Politisk opposisjonsleder i fylkestinget. I 2007 ble det i fylkestinget vedtatt å opprette en politisk posisjon som Opposisjonsleder. Avlønningen ble satt til halv fylkesordførerlønn. I perioden ...

2012.09.10 Politiuniformen

POLITIUNIFORMEN Uniform kommer av det engelske ordet uniform og betyr «ensartet, gjøre ensartet». I omkampens Mekka (Norge) foreslår diverse grupperinger igjen at politiuniformen også skal repre...

22 juli 2011 En varslet katastrofe - sett fra politiets side.

22 juli 2011 - EN VARSLET KATASTROFE. Følgende er hentet fra politiets eget fagblad PolitiForum (fagbladet for Politiets Fellesforbund) 24.08.2012, og reflekterer derfor den operative del av polit...

Velkommen til min blogg!

Dette er den første posten på min nye blogg ;)
hits