februar 2013

24.02.2013

NORGE GIR (BORT) 800 MILLIONER KRONER. «For noen nyttige idioter» tenker nok Bill Clinton. De fleste av oss trodde vel vi hørte/så feil da utviklingsminister Heiki Holmås kunngjorde på TV-nyheten...

20.02.2013

VISSTE DU AT - - - - - (1/2)? DE første kyrne i USA var kuer (og nødvendigvis også noen okser) som vandret fra Mexico til Texas. Her utviklet de seg over en 3 hundreårsperiode til å bli det vi ...

Visste du at - - - - (2/2)?

VISSTE DU AT - - - - - (2/2)? At den internasjonale gullomsetningen skjer i US$ per ounce (oz). 1 Ounce (av latin uncia) tilsvarer ca 31 gram (0,031 kg). Råvarene gull, sølv og andre edelmetal...

13.02.2013

BYRÅKRATIET I NORGE, del 3. Men hvordan ser bemanningssituasjonen ut på toppen av byråkratiisfjellet? Først noe generelle betraktninger: Sosialistene (de rød/grønne) inntok regjeringstaburettene...

Byråkratiet i Norge, del 2

BYRÅKRATIET I NORGE, del 2. Toppen av byråkratiisfjellet - skrekkelig historie. I del 1om byråkratiet lærte vi noe om antall ansatte og lønnskostnader i byråkratiet. I del 2 (denne bolken) skal v...

Byråkratiet i Norge, del 1

BYRÅKRATIET I NORGE, del 1. Er ca 840.000 offentlige ansatte i Norge et greit tall? For å ha en formening om det, bør en se dette tallet i en sammenheng. Norge har ca 5 millioner innbyggere, av d...

Ny toppledelse i politiet.

NY TOPPLEDELSE I POLITIET. Men makter (våger) den nye politidirektøren å prioritere riktig? Den nyutnevnte politidirektøren Odd Reidar Humlegård står foran en voldsom utfordring. Makter han å gje...

Fylkesmannsembetet

Fylkesmannsembetet. Vi har tidligere sett på «Kommunalt styringssystem og folkestyre». Det er også viktig å ha en formening om hvordan Fylkesmannsembetet fungerer i Norge. For å sette dette inn i ...
hits