mars 2013

Stortingsvalg 2013 - Facebook og Blogg

STORTINGSVALG 2013 - på Facebook og Blogg. Som et ytterligere bidrag til å spre mitt samfunnsbudskap, har jeg nå også tatt i bruk Facebook. Jeg kommer til å fokusere på dagsaktuelle samfunnsrelate...

Våre parlamentariske regler må endres.

VÅRE PARLAMENTARISKE REGLER MÅ ENDRES. Når valgresultatet foreligger i sept 2013, kan det igjen hende at AP får flest stemmer og med Høyre og FrP hakk i hel. Igjen vil det vise seg at «de tre stor...

"Vestlandsfanden" på ville veier.

«VESTLANDSFANDEN» PÅ VILLE VEIER. Nasjonal Transportplan (NTP) er en overordnet nasjonal plan som viser utviklingen av all transport-relaterte prosjekter i Norge (vei, jernbane, sjø og luft). Nåv...

Hvor blir skattepengene av?

HVOR BLIR SKATTEPENGENE AV? Og hva er resultatet av giborthysteriet? «Where have all the flowers gone?» sang Marlene Dietrich for noen år siden. Det er betimelig å stille samme spørsmål her. Og h...
hits