oktober 2012

E18, E39 og NTP

E18, E39, NTP OG MINISTERSKIFTE. En viktig oppgave for politikere på alle plan er å skape rammebetingelser og forutsigbarhet. Det betyr i praksis at selv om det blir et personskifte på minister...

Strømkostnader - Nettleie- og Forbrukskostnader

STRØMKOSTNADER Sammenhengen mellom Nettleie- og Forbrukskostnader Strømregningen kan nok til tider være både overraskende og frustrerende høy for noen. Det var enklere i gamle dager, da ble strø...

Bli bedre til å lære

BLI BEDRE TIL Å LÆRE Det er den som står ved tavlen som skal lære deg ting, men det er først og fremst du selv som må ta til deg lærdommen. Dette sier Harald Båsland mange kloke ord om i dagspr...

15.10.2012

KLIMA I ENDRING - GRØNN FREMTID. Hva kan et vanlig menneske egentlig gjøre? Dette spør Marte Rostvåg Ulltveit-Moe om i et innlegg i dagspressen. For å finne et rimelig godt svar på dette spørsmå...

Kvinner og menn i politikken - Svar på leserkommentar

KVINNER OG MENN I POLITIKKEN - Ja takk, begge deler. En takk til Lene Simonsen som har grepet fatt i det jeg skrev om «kvinner og menn i politikken - kjønnskvotering eller kompetanse». Dessverre h...

Oljen og gassens tilblivelse, tilgjengelighet og bruk.

Olje og/eller gass - Boring og/eller produksjon? Det nærmer seg valgkamp og valg, og det er da viktig for politikerne å profilere eget parti, partiets politikk og seg selv. Alt i den hensikt å s...
hits