november 2013

OPPOSISJONPOLITIKERE I MISFORSTÅTTE POSISJONER.

Bør ikke opposisjonspolitikere også bidra som samfunnsutviklere? Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.no og på Facebook (søk på Ulrik Kalvø). For en tid siden fremsto en ...

ENERGI, MILJØ og KLIMA. (Bolk 4)

ENERGI, MILJØ og KLIMA. (Bolk 4) Men hva er hva, og hva er sammenhengen? Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). I bolk 1 lærte vi at ...

ENERGI, MILJØ og KLIMA. (Bolk 3)

Men hva er hva, og hva er sammenhengen? Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). I bolk 1 lærte vi at norsk 30% CO2-reduksjon innen 2030...

ENERGI, MILJØ og KLIMA. (Bolk 2)

Men hva er hva, og hva er sammenhengen? Noe å reflektere over? Følg meg på: www.UlrikKalvo.blogg.noog påFacebook (søk på Ulrik Kalvø). I bolk 1 skrev jeg at den norske reduksjonen av CO2-utsli...
hits